PRO-CNC

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PRO – CNC Przemysław Otulak, poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnych maszyn do zbierania i prasowania odpadów zielonych, umożliwiających odzysk biomasy z upraw sadowniczych i terenów zielonych, jako odnawialnego źródła energii.

Nazwa beneficjenta: : PRO CNC PRZEMYSŁAW OTULAK

Wartość projektu: 1 387 991,04 zł

Wartość dofinansowania: 861 236,00 zł

Okres realizacji: 02.01.2023 r.- 29.12.2023 r.